SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường
THCS
Kết quả đánh giá xếp loại cả năm Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm
RL-UTKK
Đăng ký dự thi môn
chuyên
Đăng ký lớp nguồn Tên trường THPT theo nguyện vọng 1
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK ĐiểmHL HK Điểm HL HK Điểm Môn chuyên 1 Môn chuyên 2    
1 Đỗ Thị Minh Như X 07/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG1 (2), N1 (1.5) 3.5 11.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
2 Bùi Đắc Trường Thịnh 27/11/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT1 (2) 3.5 11.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
3 Nguyễn Kim Thủy Mai X 13/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
4 Nguyễn Hoàng Minh Tâm 13/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
5 Nguyễn Ngọc Dũng 22/04/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
6 Đặng Dương Huy Chương 24/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
7 Nguyễn Thị Nhã Linh X 16/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Nguyễn Huệ
8 Nguyễn Trường Giang 23/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
9 Lê Hà Anh Duy 25/02/2002 TÂY NINH Trường THCS Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
10 Đặng Huỳnh Minh Thư X 01/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
11 Đặng Quốc Cường 10/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC TIN HỌC X Tây Ninh
12 Nguyễn Hoàng Giang 01/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
13 Trương Nhật Linh X 25/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Trãi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
14 Nguyễn Ngọc Phương Anh X 13/04/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
15 Cao Võ Trung Nguyên 12/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
16 Nguyễn Lê Thục Hân X 03/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 10.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
17 Huỳnh Yến Nhi X 16/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC TIN HỌC X Tây Ninh
18 Nguyễn Thị Ánh Tuyết X 24/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 TB2 (1.5) N1 (1.5) 3 10.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
19 Lê Vũ Minh Nhật X 23/12/2001 Tây Ninh Trường THCS Thành Long Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
20 Võ Hoàng Long 26/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 HOÁ HỌC X Tây Ninh
21 Ngô Nguyễn Hoàng Định X 22/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 DT (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 HOÁ HỌC X Tây Ninh
22 Nguyễn Ngọc Sang 23/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 HOÁ HỌC X Tây Ninh
23 Đoàn Ngọc Phương Thanh X 24/06/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N2 (1) 2 10 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
24 Trần Nguyễn hà Thanh X 09/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
25 Kiều Minh Thông 04/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
26 Nguyễn Trần Việt Bình X 11/09/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
27 Trần Nhã Vân X 19/08/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
28 Nguyễn Phúc Thịnh 25/05/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
29 Nguyễn Gia Hân X 27/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
30 Phạm Lâm Duy 07/11/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
31 Võ Xuân Toàn 28/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
32 Lý Kim Huỳnh X 01/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
33 Nguyễn Minh Hải 13/03/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
34 Phạm Ngọc Kim Ngân X 02/02/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
35 Huỳnh Ngọc Phi 14/09/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
36 Võ Thế Vinh 02/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
37 Võ Minh Thi X 14/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
38 Trần Lê Bảo Trân X 14/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
39 Nguyễn Đình Mai Thi X 28/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
40 Đinh Tô Hoàng Phúc 17/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
41 Nguyễn Văn Châu 28/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
42 Nguyễn Tấn Hiển 10/01/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
43 Huỳnh Mỹ Hoa X 15/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
44 Đỗ Quỳnh Anh Tú X 04/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
45 Phùng Thủy Tiên X 30/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Hoàng Văn Thụ
46 Nguyễn Thị Cẩm Ly X 21/08/2002 Trà Vinh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Hoàng Văn Thụ
47 Mai Thế Đức 02/05/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
48 Hàng Phương Nguyên 16/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
49 Nguyễn Ngọc Thanh Hằng X 26/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
50 Nguyễn Cẩm Vân X 14/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
51 Bùi Đoàn Quỳnh Anh X 24/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
52 Nguyễn Phương Nam 18/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
53 Võ Phương Anh X 02/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TIN HỌC X Tây Ninh
54 Ngô Hiến Hào 29/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
55 Phạm Võ Đoan Trang X 09/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
56 Phạm Nguyễn Bảo Trân X 23/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
57 Phạm Thị Hương Giang X 06/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
58 Diệp Ngọc Kim Ngân X 14/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
59 Đặng Nguyễn Hồng Anh X 06/10/2002 HỒ CHÍ MINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
60 Nguyễn Phạm Phương Thy X 04/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
61 Nguyễn Phan Thu Ngân X 16/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
62 Huỳnh Tấn Hùng 01/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
63 Trần Nguyễn Huyền Trang X 22/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
64 Nguyễn Gia Hân X 07/07/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
65 Lê Huỳnh Diễm Châu X 18/07/2002 HỒ CHÍ MINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
66 Nguyễn Phạm Khánh Chi X 16/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
67 Phan Lê Lan Vy X 04/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
68 Cù Thị hà My X 14/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
69 Phan Gia Huy 11/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC Tây Ninh
70 Dương Hữu Tấn 13/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
71 Phan Hoàng Phúc 05/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
72 Bùi Phương Nhã Trúc X 16/09/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
73 Lê Nhật Thanh X 23/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Tây Ninh
74 Đặng Nguyễn Minh Thi X 28/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC TOÁN X Tây Ninh
75 Phan Nhật Quỳnh Anh X 03/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
76 Phạm Thị Thu Hiền X 09/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
77 Huỳnh Thanh Thoảng X 13/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Hưng Thuận Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Nguyễn Trãi
78 Nguyễn Hoàng Anh Thư X 10/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Chà Là Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
79 Đỗ Thị Ngọc Trinh X 20/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Phước Minh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
80 Nguyễn Thị Trúc Giang X 29/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn DMC Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 HOÁ HỌC X Dương Minh Châu
81 Huỳnh Tường Vy X 04/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC X Tây Ninh
82 Hà Triệu Vy X 11/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
83 Ngô Minh Trí 20/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC X Tây Ninh
84 Cao Thị mỹ Hạnh X 29/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
85 Nguyễn Hoàng Tú 19/10/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
86 Nguyễn Lê Thành Đạt 14/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
87 Trần Duy Khang 07/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
88 Nguyễn Ngọc Tân Tân 19/11/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 HOÁ HỌC X Tây Ninh
89 Lê Trần Kim Khánh X 23/12/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Trường Hòa Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
90 Võ Thị Minh Khuê X 21/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
91 Nguyễn Nhật Trường 18/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
92 Trần Tấn Tài 30/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
93 Đỗ Thùy Trang X 20/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
94 Nguyễn Trương Thúy Ái X 19/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 HOÁ HỌC X Tây Ninh
95 Phạm Nguyễn Đình Châu 19/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 HOÁ HỌC X Tây Ninh
96 Nguyễn Quang Đại 23/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Thái Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 HOÁ HỌC Tây Ninh
97 Nguyễn Minh Trung 23/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 HOÁ HỌC X Tây Ninh
98 Ngô Thanh Thảo X 15/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Trãi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N3 (0.5) 0.5 8 HOÁ HỌC X Tây Ninh
99 Nguyễn Thành Tỷ 11/06/2002 Tây Ninh Ngoại tỉnh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 0 7.75 HOÁ HỌC X Lý Thường Kiệt
100 Nguyễn Minh Luân 24/05/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1), PT1 (2) 4 12 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
101 Nguyễn Ngọc Kiều Phương X 17/03/2002 TÂY NINH Trường THCS Ngô Quyền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT1 (2) 3.5 11.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Nguyễn Chí Thanh
102 Trần Ngọc Bảo Nguyên X 31/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 11 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
103 Võ Ngọc Thu Thảo X 12/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 NGỮ VĂN X Tây Ninh
104 Hồ Kim Ngân X 28/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
105 Lê Thị Thùy Duyên X 10/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
106 Nguyễn Thị Khánh Vy X 01/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
107 Ngô Hương Giang X 08/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
108 Nguyễn Thu Phương X 14/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
109 Phan Lâm Thảo Uyên X 04/02/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN HOÁ HỌC X Tây Ninh
110 Nguyễn Song Phương Đình X 08/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
111 Vũ Thị Minh Anh X 30/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
112 Võ Ngọc Thiện X 06/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Cầu Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 10.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
113 Trần Ngọc Lan Hương X 13/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.25 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
114 Phạm Hoàng Tiến 07/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
115 Biện Tiểu Vy X 19/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
116 Phan Trần Duy Hoàng 13/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
117 Phạm Nguyễn Thảo Vi X 28/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Phước Vinh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 NGỮ VĂN Hoàng Văn Thụ
118 Nguyễn Khánh Gia Hân X 27/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 NGỮ VĂN X Tây Ninh
119 Trần Nguyễn Phụng Tiên X 01/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
120 Bùi Hải Nguyên X 24/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
121 Trầnthị Diễm Quỳnh X 15/01/2002 Đăk Lăk Trường THCS Phan Bội Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
122 Nguyễn Minh Lynh Hòa X 23/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN HOÁ HỌC X Tây Ninh
123 Nguyễn Minh Lynh Thuận X 23/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
124 Trần Lê Thảo Vy X 07/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
125 Nguyễn Anh Thy X 19/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
126 Phạm Vũ Hồng Trang X 02/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
127 Nguyễn Thị Kim Thoa X 22/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
128 Đỗ Anh Thư X 01/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
129 Thái Ngọc Bích Trâm X 14/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
130 Vũ Thị Như Hoa X 11/05/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
131 Đinh Hương Minh X 13/03/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
132 Trịnh Thị Kim Dung X 28/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
133 Phạm Ngọc Hoàng My X 16/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
134 Nguyễn Ngọc Bảo Trân X 23/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
135 Nguyễn Trần Yến Nhi X 15/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
136 Lê Nguyễn Triệu Vy X 10/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Trần Đại Nghĩa
137 Lê Văn Tiến 02/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
138 Nguyễn Ngọc Quế Lam X 10/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN HOÁ HỌC X Tây Ninh
139 Trương Thị Hồng Diễm X 01/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
140 Lâm Nguyễn Phương Vy X 29/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
141 Huỳnh Hà Quỳnh Anh X 24/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
142 Thân Ngọc Cát Vy X 17/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
143 Nguyễn Xuân Nguyên X 29/09/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
144 La Thị Cẩm Thu X 13/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
145 Nguyễn Lê Nhật Vy X 05/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
146 Lê Phan Ngọc Như X 11/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
147 Trần Lê mỹ Uyên X 23/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
148 Đặng Ngọc Như Phượng X 06/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
149 Trần Nguyễn Gia Huy 03/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN SINH HỌC X Hoàng Văn Thụ
150 Lưu Thị Quỳnh Anh X 02/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Hoàng Văn Thụ
151 Trần Ngọc Thanh Tâm X 29/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Hoàng Văn Thụ
152 Ngô Thị Thanh Lan X 29/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN Tây Ninh
153 Nguyễn Thị Hải X 07/06/2002 Thanh Hóa Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
154 Trần Thúy Nga X 28/12/2002 Vĩnh Phúc Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN Tây Ninh
155 Trần Kim Tiền X 30/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
156 Nguyễn Đặng Nhã An X 05/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
157 Huỳnh Anh Mai Trang X 22/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
158 Vương Huỳnh Ngọc Hảo X 02/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
159 Nguyễn Thị Yến Nhi X 25/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
160 Võ Duy Tuấn 28/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
161 Nguyễn Đình Trúc Quân X 22/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
162 Nguyễn Trương Phương Thùy X 02/05/2002 Tây Ninh Trường THCS An Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
163 Nguyễn Dương Nguyệt Anh X 15/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
164 Huỳnh Vân Trang X 03/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
165 Võ Ngọc ái Thương X 20/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
166 Phan Bảo Ngọc Huệ X 18/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
167 Nguyễn Phú Quốc 29/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Ngô Quyền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
168 Lê Minh Anh X 08/03/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
169 Lâm Uyển Nhi X 08/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
170 Huỳnh Tuấn Tài 11/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
171 Nguyễn Lê Ngọc Hân X 04/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
172 Trần Lê Phương Nguyên X 07/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn DMC Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN Dương Minh Châu
173 Mai Trần Thúy Linh X 02/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Tân Châu
174 Trần Thị mỹ Linh X 02/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Lộc Ninh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
175 Hồ Thúy An X 14/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Phước Ninh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 NGỮ VĂN Lý Thường Kiệt
176 Nguyễn Thị Thúy Quyên X 10/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN X Tây Ninh
177 Nguyễn Trung Chánh 28/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
178 Võ Yến Ly X 27/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
179 Nguyễn Thanh Thúy Hà X 23/06/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN X Tây Ninh
180 Đỗ Hà mỹ Vy X 15/08/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN X Tây Ninh
181 Lê Thị Diễm Mi X 07/12/2002 TP HỒ CHÍ MINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
182 Phan Đặng Như An X 01/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN HOÁ HỌC X Tây Ninh
183 Phạm Khánh Vy X 24/06/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 NGỮ VĂN X Tây Ninh
184 Bùi Công Nguyên 29/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 NGỮ VĂN X Tây Ninh
185 Phạm Thanh An 14/07/2001 Vũng Tàu Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 NGỮ VĂN X Tây Ninh
186 Lương Phạm Thanh Thi X 19/05/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
187 Nguyễn Chí Quang 26/03/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 NGỮ VĂN X Tây Ninh
188 Lê Thị từ Tâm X 23/09/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 NGỮ VĂN X Tây Ninh
189 Nguyễn Trần Minh Quyên X 12/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 NGỮ VĂN X Trần Đại Nghĩa
190 Nguyễn Chí Toàn 21/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Đồng Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 NGỮ VĂN X Tây Ninh
191 Ngô Võ Thùy Dương X 20/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 NGỮ VĂN SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
192 Xiên Ngọc Quỳnh My X 17/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
193 Nguyễn Hoàng Bảo Minh 06/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 NGỮ VĂN Nguyễn Chí Thanh
194 Thái Gia Lam X 01/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (1) 1 8.75 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
195 Mai Hồng Ngọc X 30/04/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
196 Trần Phạm Kiều My X 06/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (1) 1 8.75 NGỮ VĂN SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
197 Trần Ngọc hạ Vy X 19/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 NGỮ VĂN SINH HỌC X Tây Ninh
198 Trần Lê Kim Ánh X 03/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (1) 1 8.75 NGỮ VĂN X Tây Ninh
199 Trần Thị Mẫn Nhi X 05/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 NGỮ VĂN X Tây Ninh
200 Đỗ Tấn Phát 03/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 NGỮ VĂN X Trần Đại Nghĩa
201 Phan Nguyễn Quỳnh Như X 08/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N2 (1) 1 8.5 NGỮ VĂN TIẾNG ANH X Tây Ninh
202 Võ hồ Mỹ X 14/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Lộc Ninh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Tây Ninh
203 Nguyễn Trần Khánh 27/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 NGỮ VĂN SINH HỌC X Trần Đại Nghĩa
204 Trần Lê Anh Quốc 13/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 NGỮ VĂN SINH HỌC X Trần Đại Nghĩa
205 Ngô Vũ Minh Trí 24/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 NGỮ VĂN VẬT LÍ X Hoàng Văn Thụ
206 Nguyễn Thái Anh Thư X 04/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N3 (0.5) 0.5 8 NGỮ VĂN X Tây Ninh
207 Mang Anh Kiệt 12/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5), PT1 (2) 4.5 12.5 SINH HỌC X Tây Ninh
208 Võ Hà Nhật Lam X 06/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5), PT2 (1.5) 4 12 SINH HỌC X Tây Ninh
209 Đào Thanh Tuyền X 26/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
210 Võ Kim Ngoan X 19/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N1 (1.5), PT1 (2) 3.5 10.75 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
211 Đặng Nguyễn Phương Quyên X 27/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC TOÁN X Tây Ninh
212 Lê Ngọc Duyên X 12/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC X Tây Ninh
213 Trần Hồng Ngọc X 03/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC X Tây Ninh
214 Lê Ngân Phúc Tâm X 03/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
215 Nguyễn Phước Thịnh 13/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
216 Ngô Thị Kim Huệ X 07/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC TOÁN X Tây Ninh
217 Phạm Thị Thu Ngân X 23/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC X Tân Châu
218 Lê Thị Bích Phương X 17/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Tân Hòa Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
219 Nguyễn Hoàng 03/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 SINH HỌC Nguyễn Chí Thanh
220 Nguyễn Ngọc Kim Ngân X 01/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 SINH HỌC X Tây Ninh
221 Vương Thanh mỹ Tiên X 15/07/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 DT (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 SINH HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
222 Huỳnh Lê Bảo Trâm X 12/08/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
223 Trần Võ Xuân Nhi X 12/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC Tây Ninh
224 Lê Phạm Thanh Liêm 10/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC Tây Ninh
225 Lâm Võ Thảo Vy X 30/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
226 Nguyễn Triệu Thảo Ngân X 19/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
227 Trần Minh Nhựt 18/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
228 Vũ Nguyễn Thanh Trúc X 13/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Thạnh Đức Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC TOÁN X Quang Trung
229 Dương Diễm Hằng X 09/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
230 Nguyễn Đạt Thanh Nhi X 28/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
231 Võ vĩ Khang 21/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
232 Trịnh Trần Thái Tông 05/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
233 Ngô Quách Bảo Châu X 24/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
234 Đặng Nguyễn Cẩm Tú X 26/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
235 Bùi Thanh Trúc X 10/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
236 Trần Thị Kim Ngân X 21/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
237 Hồ Quốc An 27/04/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
238 Trần Nguyễn Thanh Tùng 17/04/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
239 Đặng Ngọc Tiểu Phượng X 06/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
240 Võ Minh Thuận 06/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
241 Lê Nguyễn Yến Khoa X 31/10/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC NGỮ VĂN X Tây Ninh
242 Nguyễn Trần Tùng Linh X 11/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Tây Ninh
243 Nguyễn Phạm Hà Anh X 02/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Tây Ninh
244 Nguyễn Thanh Quốc Đại 28/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Tây Ninh
245 Huỳnh Ngọc Châu X 19/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC TOÁN X Lý Thường Kiệt
246 Lê Quỳnh Thy X 21/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Trần Đại Nghĩa
247 Nguyễn Phan Trường Thi X 28/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn DMC Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC Dương Minh Châu
248 Huỳnh Thị Cẩm Tú X 16/10/2002 TÂY NINH Trường THCS Thị trấn DMC Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC X Dương Minh Châu
249 Phạm Thị Diễm Nhi X 03/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 SINH HỌC Nguyễn Chí Thanh
250 Nguyễn Thành Phát 04/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn DMC Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 SINH HỌC X Dương Minh Châu
251 Vương Thu Ngân X 11/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 SINH HỌC NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
252 Trần Nguyễn Trúc Huỳnh X 19/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
253 Nguyễn Tuấn Anh 17/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
254 Nguyễn Thị Tuyết Ghi X 20/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
255 Nguyễn Thị Cẩm Ý X 30/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
256 Lê Phan Ngọc Nhi X 11/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 SINH HỌC TIN HỌC X Tây Ninh
257 Nguyễn Thị Thục Linh X 20/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 SINH HỌC X Tây Ninh
258 Nguyễn Trần mỹ Ngọc X 13/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
259 Nguyễn Lê Hoàng Đan Vi X 03/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 SINH HỌC X Hoàng Văn Thụ
260 Đoàn Vũ Tường Vy X 04/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
261 Nguyễn Kim Hoàn X 06/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
262 Lê Thị Tố Như X 20/01/2002 Đồng Tháp Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N2 (1) 1 8.5 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
263 Huỳnh Ngọc Toàn 12/11/2002 TÂY NINH Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 SINH HỌC X Tân Châu
264 Đào Tiến Phương 12/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
265 Nguyễn Hiệp Tâm 20/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 SINH HỌC X Lý Thường Kiệt
266 Đoàn Minh Đăng 18/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5), PT1 (2) 4.5 12.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
267 Nguyễn Huỳnh Thảo An X 26/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG1 (2), N1 (1.5) 4.5 12.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
268 Phạm Huỳnh Mai X 09/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG2 (1.5), N1 (1.5) 4 12 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
269 Lê Nguyễn Quốc Đoàn 03/05/2002 TP Hồ Chí Minh Trường THCS Bình Thạnh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG1 (2), N2 (1) 4 12 TIẾNG ANH X Quang Trung
270 Tống Hiểu Nghi X 27/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Tân Hưng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG3 (1), N1 (1.5) 3.5 11.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
271 Phan Thanh Lộc 31/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Cầu Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG1 (2), N1 (1.5) 3.5 11.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
272 Nguyễn Khoa Nam 29/05/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG1 (2), N1 (1.5) 3.5 11.5 TIẾNG ANH TOÁN X Lý Thường Kiệt
273 Trần Nguyễn Khánh Hà X 19/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG3 (1), N1 (1.5) 3.5 11.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
274 Lê Bảo Tuyên X 21/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG1 (2), N1 (1.5) 3.5 11.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
275 Dương Tuấn Dũng 11/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG1 (2), N1 (1.5) 3.5 11.5 TIẾNG ANH TIN HỌC X Tây Ninh
276 Nguyễn Minh Uyên X 11/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 HSG1 (2), N1 (1.5) 3.5 11.25 TIẾNG ANH X Tây Ninh
277 Trần Nhật Lam X 29/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 11 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
278 Nguyễn Hoàng Mai X 11/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 TIẾNG ANH TOÁN X Tân Châu
279 Đoàn Thị Ngọc Hân X 15/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 TB2 (1.5) N2 (1) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Tân Châu
280 Phạm Ngọc Hạnh X 02/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Trần Phú
281 Đặng Kiều My X 26/11/2002 TÂY NINH Trường THCS Tân Hưng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
282 Ninh Thị Nhàn X 17/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Bổ Túc Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH TOÁN X Lý Thường Kiệt
283 Nguyễn Nhật Thành 28/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
284 Nguyễn Thị Thanh Tâm X 17/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
285 Biện Thụy Yên Khánh X 30/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
286 Lý Quỳnh Như X 22/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
287 Lê Phạm Ngọc Giang X 23/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
288 Nguyễn Hà Thảo Trang X 11/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
289 Nguyễn Thị Thúy Huyền X 27/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
290 Nguyễn Lê Thế Tiệp 13/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH TIN HỌC X Tây Ninh
291 Nguyễn Thị Xuân Hồng X 14/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
292 Phạm Trung Cương 17/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
293 Phạm Huỳnh Thảo Vy X 04/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Nguyễn Chí Thanh
294 Trần Long Phước 10/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Phước Vinh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
295 Nguyễn Huy An 25/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
296 Lê Phương Nghi X 29/05/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
297 LÊ HUỲNH NHẬT MINH 26/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N2 (1) 2 10 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
298 Nguyễn Đức Minh Tâm 05/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 TIẾNG ANH X Tây Ninh
299 Trần Lê Anh Thư X 22/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 TIẾNG ANH X Tây Ninh
300 Trần Thảo Minh Thư X 03/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
301 Nguyễn Mỹ Tâm X 25/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
302 Nguyễn Lê Tường Vy X 20/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
303 Đào Ngọc Thiền Tâm X 23/02/2002 TÂY NINH Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
304 Nguyễn Thị Hồng Phúc X 10/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tân Châu
305 Đặng Thanh Thảo X 13/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tân Châu
306 Phạm Gia Minh 14/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Lộc Ninh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH Lý Thường Kiệt
307 Phạm Hồng Trâm X 13/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Lộc Ninh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
308 Đỗ Thị Minh Thư X 21/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Phước Minh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
309 Trần Thị Hoàng Quyên X 24/10/2002 TÂY NINH Trường THCS Bàu Năng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
310 Lê Huy Toàn 28/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
311 Trần Thị mỹ Dang X 29/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Cầu Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
312 Huỳnh Dương Châu Kha X 10/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Cầu Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
313 Lê Quang Vinh 02/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị trấn DMC Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Dương Minh Châu
314 Nguyễn Ngọc Anh Thy X 10/11/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
315 Bùi Huỳnh Gia Hân X 20/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
316 Nguyễn Lê Khánh Hà X 24/05/2002 TÂY NINH Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
317 Trần Thanh Tuyền X 23/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
318 Lý Ngọc Tuyền X 15/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
319 Lê Ngọc Phụng X 21/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TOÁN X Tây Ninh
320 Nguyễn Phan Duy Minh 01/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TIN HỌC X Lý Thường Kiệt
321 Phạm Khánh Vân X 21/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
322 Đoàn Nguyễn Sơn Trà X 19/04/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
323 Huỳnh Lê Yến Nhi X 17/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tân Châu
324 Dương Minh Nhật Vi X 15/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
325 Trần Phúc Anh 02/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
326 Lê Duy Tân 23/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
327 Võ Lê Ngọc Hân X 23/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
328 Trần Ngọc Phương Trâm X 15/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
329 Ngô Trường Thịnh 29/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
330 VÕ KIM NHƯ X 01/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
331 Nguyễn Quang Nhựt 27/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
332 Lê Hữu Nhân 05/12/2002 HỒ CHÍ MINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TIN HỌC X Tây Ninh
333 Nguyễn Quốc Khánh 07/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
334 Trần Đông Hải Vy X 06/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
335 Nguyễn Hoàng Thu Phương X 16/04/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
336 Võ Khánh Đan X 20/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
337 Nguyễn Ngọc Bảo Linh X 04/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
338 Lý Uyên Thư X 20/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
339 Nguyễn Ngọc Xuân An X 12/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
340 Huỳnh Đông Nghi X 05/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
341 Nguyễn Tuấn Kiệt 05/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
342 Mai Cẩm Tú X 01/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
343 Huỳnh Uyên Thảo My X 19/03/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
344 Nguyễn Thị Phương Thủy X 22/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
345 Nguyễn Phan Yến Anh X 12/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
346 Đỗ Phan Trung Kiên 02/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
347 Cao mỹ Nhựt X 26/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
348 Nguyễn Nguyên Phương X 13/06/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
349 Nguyễn Như Ngọc X 14/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Học Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
350 Trương Thị Kim Thoa X 22/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Tây Ninh
351 Lê Trần Hoàng Mỹ X 09/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
352 Nguyễn Thanh Phương Quỳnh X 06/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
353 Ngô Vạn Thành 07/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
354 Nguyễn Gia Bảo X 27/08/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
355 Lê Lâm Anh X 03/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
356 Đinh Uyên Nhã X 20/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
357 Đặng Nguyễn Kiều Trâm X 01/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
358 Đỗ Ngọc Huệ X 03/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
359 Trương Huỳnh Như X 19/02/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
360 Nguyễn Phan Trâm Anh X 14/11/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TIN HỌC X Lý Thường Kiệt
361 Ngô Gia Hải 27/05/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TOÁN X Tây Ninh
362 Lê Thảo Nhi X 18/01/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
363 Trần Hùng Duy 16/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
364 Lê Ngọc Thanh Tâm X 17/12/2002 TÂY NINH Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH Lý Thường Kiệt
365 Nguyễn Minh Anh X 22/11/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Lý Thường Kiệt
366 Nguyễn Huỳnh Anh Thư X 13/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Hoàng Văn Thụ
367 Nguyễn Thị Như Quỳnh X 28/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Hoàng Văn Thụ
368 Tống Nguyễn Minh Khang 02/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Hoàng Văn Thụ
369 Trần Khánh Duy 17/01/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Hoàng Văn Thụ
370 Thân Phạm Thục Đoan X 16/09/2002 TÂY NINH Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
371 Nguyễn Mai Tường Vi X 11/07/2002 Tây Ninh Trường THCS Thị Trấn Châu Thành Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
372 Nguyễn Bảo Ngọc X 22/10/2002 Tây Ninh Trường THCS Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
373 Nguyễn Hoàng Duy 17/12/2002 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
374 Nguyễn Hoàng Khang 07/01/2002 TÂY NINH Trường THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TOÁN X Tây Ninh
375 Nguyễn Hồng Xuân Nhung X 01/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN X Lý Thường Kiệt
376 Tống Thị Mai Quỳnh X 17/04/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS PHƯỚC Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Nguyễn Trãi
377 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh X 28/02/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH NGỮ VĂN Lý Thường Kiệt
378 Phạm Hoàng Yến Thi X 06/05/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH X Tây Ninh
379 Lê Nhật Mai Anh X 08/08/2002 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TIN HỌC X Lý Thường Kiệt
380 Nguyễn Thị Hồng Thắm X 26/09/2002 Tây Ninh Trường THCS Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 TIẾNG ANH TOÁN X Lý Thường Kiệt
381 Bùi Bảo Thy X 26/11/2002 Hồ Chí Minh Trường THCS Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2